Vertrouwen
Uw vertrouwen is voor Zonnebrillenspot.nl van het grootste belang. Om uw bestelling te behandelen en u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Deze gegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.


Privacy
Uw privacy wordt door Zonnebrillenspot.nl gerespecteerd door uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.


Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

  • Voor het in behandeling nemen, administreren en verzenden van uw bestelling 
  • Voor het beantwoorden van uw vraag over onze producten 
  • Om u te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen


Uw rechten
U kan Zonnebrillenspot.nl altijd verzoeken om:

  • Uw gegevens in te zien
  • Uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen


Vragen
Als u verdere vragen heeft omtrent de Privacy Policy neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@zonnebrillenspot.nl